Met de instroomeisen voor de opleiding tot gz-psycholoog generalist gaat de werkgroep nog aan de slag. Uitgangspunt van het advies Beroepenstructuur is dat instroom in de opleiding tot het nieuwe beroep alleen nog mogelijk is vanuit de masteropleiding psychologie. De definitieve instroomeisen zullen worden opgenomen in het toekomstige Besluit GZ-psycholoog generalist (AMvB), dat door de minister wordt vastgesteld.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *