Voor alle gz-psychologen zal er een overgangsregeling opgesteld worden. Over de precieze inhoud van de overgangsregelingen zijn nog geen uitspraken te doen. Hiermee gaat de werkgroep dit voorjaar (2023) aan de slag.

In het Advies Beroepenstructuur uit 2020 is wel de aanbeveling gedaan om de psychotherapeuten, die in het BIG-register geregistreerd staan als gz-psycholoog én als PT, te registreren als gz-psycholoog generalist en als KP-PT in het BIG-register. De eindtermen die vastgesteld worden voor het beroep gz-psycholoog generalist en het specialisme KP-PT zijn daarbij bepalend voor de overgangsregelingen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *