Voor alle psychotherapeuten (al dan niet ook gz-psycholoog) komt er een overgangsregeling. Over de precieze inhoud van de overgangsregelingen zijn nog geen uitspraken te doen. Hiermee gaat de werkgroep dit voorjaar (2023) aan de slag. In het Advies Beroepenstructuur uit 2020 is wel de aanbeveling gedaan dat psychotherapeuten die in het BIG-register geregistreerd staan als PT én als gz-psycholoog, zonder extra voorwaarden kunnen worden geregistreerd als KP-PT.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *