Zolang de nieuwe beroepenstructuur nog niet gerealiseerd is, verandert er niets aan de bestaande opleidingen, tenzij de opleidingsinstituten zelf besluiten zich alvast op die nieuwe structuur voorbereiden.