Een wetswijziging duurt inderdaad lang, vandaar dat er goed contact gehouden wordt met de ambtenaren van VWS om de tijdsspanne goed te bewaken. VWS zal de wetswijziging al snel gaan voorbereiden. Datzelfde geldt voor het te wijzigen Besluit gezondheidszorgpsycholoog (AMvB). Op dit moment loopt alles op schema om de wijzigingen uiterlijk 1 januari 2025 in te laten gaan.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *