• APV: Adaptieve Psychologische Vervolgopleidingen
 • BIG: Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg
 • CSGP: College Specialismen Gezondheidszorgpsycholoog en Psychotherapeut
 • EVC: Erkenning van eerder Verworven Competenties
 • FGzPt: Federatie van Gezondheidszorgpsychologen en Psychotherapeuten
 • GGZ: Geestelijke gezondheidszorg
 • Gz-psycholoog: Gezondheidszorgpsycholoog
 • K&J-psycholoog (NIP):Kinder- en Jeugdpsycholoog (NIP)
 • KNP: Klinisch neuropsycholoog
 • KP: Klinisch psycholoog
 • NIP: Nederlands Instituut van Psychologen
 • NVO: Nederlandse vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen
 • NVP: Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie
 • OG: Orthopedagoog-generalist
 • PT: Psychotherapeut
 • SKJ: Stichting Kwaliteitsregister Jeugd
 • Specialisme KP-PT: specialisme klinische psychologie – psychotherapie
 • VWS: Volksgezondheid, Welzijn en Sport