In het wetsvoorstel van VWS staat dat de psychotherapeut de gz-psycholoog-generalisteneralist opleiding van (maximaal) 2 jaar moet gaan doen. Betekent dit dat de opleiding 2 jaar gaat duren?

Nee. Deze formulering is enigszins ongelukkig; ‘maximaal 2 jaar’ betekent niet dat het ook 2 jaar duurt. Dat zou ook heel vreemd zijn gezien het feit dat er al vele jaren een 1 jarige route tot GZ is voor PT die alle onderdelen van de GZ-opleiding omvat die niet tevens in de PT-opleiding zijn opgenomen. […]

Waarom moet een psychotherapeut eerst gezondheidszorgpsycholoog-generalist worden voor hij/zij kan doorstromen naar het specialisme kp-pt?

Een specialisme zonder basisberoep is wettelijk gezien onmogelijk omdat in het BIG-register een specialisme wordt aangetekend als specialisme van het basisberoep.. Zo is de psychiater een arts met specialisme psychiatrie (beroepstitel psychiater). Het is onmogelijk psychiater te worden zonder eerst een registratie te hebben als arts. Het artikel 14 beroep KP-PT wordt een specialisme van […]

Verandert mijn registratie als klinisch psycholoog en als psychotherapeut?

Ja, de afzonderlijke registraties KP en PT bestaan uiteindelijk niet meer. De KP-PT is een nieuw specialisme, waarin de inhoud van het bestaande specialisme klinisch psycholoog en het huidige beroep psychotherapeut geïntegreerd worden. Over de wijze waarop de overgangsperiode vormgegeven zal worden, moet de stuurgroep en vervolgens het CSGP nog een besluit nemen.